Gerhoofwijk
Image default
Bedrijven

Wie maakt er gebruik van de planning en controlcyclus?

Management accounting maakt vaak gebruik gemaakt van een planning en control cyclus. Management accounting is het verzamelen, ordenen en rapporten van financiële informatie, die nodig is voor de management van een bedrijf. Dit heeft tot doel dat er zicht komt op financiële informatie, die cruciaal is om een bedrijf draaiende te houden.

Wat houdt de planning en controlcyclus in?

De planning en controlcyclus bevat in het algemeen de volgende punten;

Een organisatieplan

Dit is een startpunt voor het plangedeelte. Het zijn de ideeën die een bedrijf heeft over de financiën.

Een begroting

Dit is het organisatieplan plus nog wat meer. Het bedrijf brengt zijn geplande activiteiten onder, en bedenkt hoeveel geld hiervoor beschikbaar wordt gesteld. Het organisatieplan en de begroting vormen samen dus het financiële plan van het bedrijf, en maken hiermee deel uit van het plangedeelte van de planning en controlcyclus.

Voortgangsrapporten

Hier begint het control-gedeelte van de planning en controlcyclus. De rapporten dienen ervoor dat er zicht wordt gehouden op de vorderingen van de plannen, en hoe deze in de praktijk worden uitgevoerd. Op ieder moment kan er besloten worden of de plannen nog realistisch zijn, of dat ze moeten worden bijgesteld.

Eventuele bijsturing

Dit hangt af van de voortgangsrapporten. Er kan dus gesteld worden dat de planning en controlcyclus bestaat uit vier fases; begroten, uitvoeren, monitoren van de uitvoering en het eventueel bijsturen.

Waarom is de planning en controlcyclus handig?

Wanneer u in uw bedrijf gebruik maakt van de cyclus, houdt u duidelijk zicht op de financiën van uw bedrijf. Het maakt dat u per voortgangsrapport waar mogelijk kunt bijsturen, en dus niet in één keer grote veranderingen moet doorvoeren, wanneer het eigenlijk al te laat is.

https://a3plan.nl/planning-controlcyclus/