Gerhoofwijk
Image default
Bedrijven

Wat leer je en kan je met een EHBO Cursus?

EHBO is de eerste hulp die bij een ongeval vaak verleend wordt. EHBO kan in veel situaties meerwaarde bieden en in sommige gevallen zelfs levens redden. Het behalen van een EHBO-diploma is voor vrijwel iedereen mogelijk. Dit gaat namelijk via een EHBO cursus. Bij deze cursussen leer je het verlenen van eerste hulp en het handelen op de juiste manier. Binnen een bedrijf kan dit erg handig uitkomen. Sommige werkgevers kiezen bijvoorbeeld graag werknemers uit met een EHBO diploma. Over het algemeen wordt er in veel situaties sowieso voor gezorgd dat er in een bedrijf vrijwel altijd iemand is die een EHBO cursus heeft afgerond. 

 

Voordelen afgeronde EHBO cursus

Een EHBO cursus afgerond hebben brengt zoals gezegd diverse voordelen met zich mee. Het belangrijkste is dat je in bepaalde situaties waarin iemand gevaar loopt en eerste hulp nodig heeft, in staat bent hulp te verlenen. Er zijn verschillende situaties waarin je meerwaarde kunt bieden. Daarnaast wordt het ook altijd als handig gezien dat er iemand aanwezig is met een EHBO diploma. In deze zin kan dit er dus toe leiden dat je voor een bepaalde klus of baan eerder wordt gekozen dan andere kandidaten, puur door de afgeronde cursus. 

 

Wat leer je in een EHBO cursus?

Wanneer je ervoor kiest een EHBO cursus te doen kun je dit direct doen, of je kunt bijvoorbeeld beginnen met een losse training. Na het volledige cursus ben je in staat om iemand die in shock raakt te helpen, ernstige bloedingen de stoppen of verminderen, brandwonden te verhelpen en je leert belangrijke zaken, onder andere met betrekking tot botbreuken, oogletsel, vergiftiging. Ook leer je hoe je iemand wel en niet moet laten liggen of zitten wanneer er sprake is van een ongeval. De lessen die je krijgt zijn praktijkgericht en je krijgt echte situaties waarin je moet aantonen hoe je handelt.