Gerhoofwijk
Image default
Energie

Wat is een SCIOS-inspectie precies?

Wat wordt er bedoeld met een SCIOS-inspectie?

Bij een SCIOS-inspectie wordt er gecontroleerd op stookinstallaties. SCIOS staat voor Stichting Certificering Onderhoud en Inspectie van Stookinstallaties. Met deze inspectie wordt de veiligheid van stookinstallaties gewaarborgd. Een noodstroomaggregaat valt ook onder een stookinstallatie en heeft dus ook een inspectie van de SCIOS nodig. Het is van belang dat je waarde hecht aan de veiligheid van je aggregaat. Met een SCIOS-inspectie zorg je dat je kunt blijven vertrouwen op je aggregaat.

Wat is het belang van een SCIOS-inspectie?

Juist als deze apparaten het hardste nodig zijn moet je zeker weten dat ze goed functioneren. Een generator of aggregaat wordt ingezet op plekken waar geen regulier stroomnetwerk beschikbaar is. Dit kan standaard niet aanwezig zijn (denk aan een evenement op een weiland of de matrixborden boven de snelweg), maar ook uitgevallen zijn (denk aan een ziekenhuis of de bouwsector). In beide gevallen is het van gigantisch belang dat de aggregaat naar behoren werkt. Met een SCIOS-inspectie garandeer je jezelf dat dit het geval is.

Wat moet ik verwachten van een SCIOS-inspectie?

Een keuring van je aggregaat houdt rekening met een aantal zogeheten scopes: wet- en regelgevingen waaraan jouw installatie moet voldoen. Men kijkt bijvoorbeeld of de verbrandingsmotor en gasturbines nog naar behoren functioneren. Als uw aggregaat meer dan 500 draaiuren per jaar maakt is een emissiemeting tevens verplicht. Ook de brandstoftoevoerleiding is een belangrijke scope. Heeft jouw installatie een externe tank, dan moet deze toevoerleiding gecontroleerd worden.

Wat is het nut van een inspectie als deze?

Een SCIOS-inspectie is om te beginnen verplicht bij een aggregaat die meer dan 20 kW vermogen verbruikt. Verloopt de inspectie goed dan heeft u hier veel profijt van. Zo heeft uw bedrijf een bepaalde zekerheid als het gaat om het functioneren van de generator. Ook een optimale prestatie hiervan is verzekerd. Daarbij komt ook nog dat u met een goed verlopen keuring minder schade aan het milieu toebrengt.

Wanneer moet ik een SCIOS-inspectie laten uitvoeren?

Een aggregaat onder de 20 kW behoeft geen verplichte SCIOS-inspectie. Voor aggregaten tussen de 20 kW en 100 kW en met een niet-gasgestookte installatie geldt een periodieke controle van om de vier jaar. Boven de 100 kW kijk je of je installatie gasgestookt is. Is deze wel-gasgestookt dan is een controle eens in de vier jaar verplicht. Bij een niet-gasgestookte installatie boven de 100 kW geldt een verplichte inspectie van om de twee jaar. Weet dus altijd hoeveel vermogen jouw aggregaat verbruikt. Op basis daarvan weet je exact wanneer jij welke SCIOS-inspectie kunt verwachten.

https://www.bredenoord.com/nl/service/scios/