Gerhoofwijk
Image default
Zakelijke dienstverlening

Loopbaanbegeleiding, wat is dat?

In ieders werkzame leven doen zich loopbaanvraagstukken voor, soms door een verandering in de privé omstandigheden, soms door veranderingen in de werksituatie, soms door ziekte of werkeloosheid.

In zo’n periode is het prettig om van een deskundige een steuntje in de rug te krijgen om de vele vragen, die zich voordoen te helpen beantwoorden.
Een loopbaanadviseur kan helpen om duidelijkheid te creëren in de vragen: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik. Met andere woorden wat zijn mijn kwaliteiten en vaardigheden, waar liggen mijn drijfveren, voor welk werk loop ik echt warm.
Om in uw arbeidzame leven goed op koers te blijven, is het belangrijk een antwoord te vinden op bovengenoemde vragen.

Zodra die antwoorden er zijn, kunt u plannen maken om de arbeidsmarkt te verkennen en om vervolgens te solliciteren.
Loopbaanadviseurs of outplacement bureaus kunnen ondersteunen in dit proces, waarin verschillende fasen te onderkennen zijn:

a.      Het zogenaamde koerstraject

b.      Arbeidsmarkt oriëntatie

c.      Solliciteren

U hoeft niet altijd alle fasen te doorlopen. Afhankelijk van de vraag kunt u ook kiezen voor 1 of 2 onderdelen.

De verschillende fases van loopbaanbegeleiding nader bekeken

 a. Koerstraject

1.     Intakegesprek

2.     Bespreking biografie

3.     Eerste koersgesprek

4.     Tweede koersgesprek

5.     Eindbespreking

De totale gespreksduur is meestal ongeveer 10 uur.

b. Arbeidsmarkt oriëntatie

1.     Resultaat koerstraject vertalen in beroepsrichtingen

2.     Informatie over beroepen verzamelen

3.     Oriėntatieplan maken (bijv. wie ga ik interviewen)

4.     Plan uitvoeren

c.    Solliciteren

    1. Keuze maken voor solliciteren

    2. Sollicitatiebrief en CV maken

    3. Sollicitatiegesprek voorbereiden

De precieze tijdsbesteding voor fasen b. en c. is  vaak moeilijk aan te geven, dit hangt grotendeels van de cliënt zelf af.

Mocht u twijfelen of  een loopbaanbegeleiding traject geschikt is voor u is, dan is een oriënterend gesprek bij een loopbaan- of outplacementbureau altijd mogelijk (vaak zonder kosten). Op de website Outplacementbureau Kiezen vindt u een overzicht van loopbaanadviseurs en outplacementbureaus.

https://www.outplacementverzekering.nl