Gerhoofwijk
Image default
Dienstverlening

Het verbeteren van mobiliteit en bereikbaarheid

Het ingenieursbureau is in oprichting en gaat zich bezighouden met technische vakken die te maken hebben met mobiliteit, bereikbaarheid en infrastructuur. Er wordt gewerkt aan klimaatadaptatiemodellen, windenergieprojecten en meer. Daarnaast wordt er ook onderzoek gedaan naar mogelijke verbeteringen binnen de maatschappij om mobiliteit én bereikbaarheid van de mens te verbeteren. Ook is er een studie gaande om de mogelijkheid te onderzoeken hoe zelfrijdende auto’s op elektrische aandrijving kunnen gaan rijden.

Het ingenieursbureau Maters en De Koning is

Een ingenieursbureau dat zich bezig houdt met het verbeteren van mobiliteit en bereikbaarheid van de mens en het milieu. Maters en De Koning heeft twee vestigingen, waarvan eentje in Roosendaal en de ander in Rotterdam. In de afgelopen jaren hebben ze al veel mooie projecten bijgewoond. In elk project hadden ze een volledig of gedeeltelijke leiding. In verschillende projecten op de website vind je precies welk deel ze hebben gehad in het project.

Het ingenieursbureau beschikt over verschillende ingenieurs. De een adviseert, de ander ontwerpt of tekent. Daarnaast zijn er ook deskundigen in het begeleiden van een project, voor zowel het project als de andere ondernemers die deel nemen aan het project.

Verschillende ingenieurs voor een project

De ingenieurs die ontwerpen hoe een project eruit komt te zien, worden het ontwerpteam genoemd. Dit team kan natuurlijk verschillen in grootte, de ene keer bestaat deze uit 1 man en de andere keer uit 3 of 4. in ieder ingenieursbureau heb je verschillende ingenieurs die zich met verschillende onderdelen bezig houden. De ingenieurs die niet ontwerpen, maar wel met het project bezig zijn kunnen ook bij Maters en De Koning terecht. Deze ingenieurs helpen de ontwerpers bij het verzamelen van informatie. De ingenieur die begeleid, staat er in zijn of haar functie voor dat alles goed gaat verlopen tijdens een project en dat het project binnen de gestelde tijd af is.